Videokursuse juurdepääs ühele õpetajale “KUIDAS ÕPETAJANA HÄSTI HAKKAMA SAADA JA ÕHINAGA ÕPETADA?”

45.00

Eesti tippkoolitajad hakkavad videokursusel jagama parimaid aktiivõppe metoodikaid õpioskuste omandamiseks ning soovitusi usaduslike suhete loomiseks. 

Videokursuse teemad on seotud tervikpildi loomisega ja ülesehituselt süsteemne, nii et, esialgu oled fookuses Sina ise, seejärel suhted ja lõpuks loodus- ja koolikeskkond.

KURSUS SISALDAB:
 • 34 tundi videoloenguid
 • Juhendeid ja õppematerjale.
 • Praktilisi harjutusi.
 • Tunnistusi, kursuse täismahus osalejatele.
 • Inspireerivaid liikumispause, mida saab hiljem ka õpilastele jagada.
 • Privaatset gruppi, et jagada ideid ja kogemusi kursuse läbimise käigus.
 • Grupivestlusi ja üksteise toetamist.
 • Kokku on kogu programmi maht hinnanguliselt 70h (34h loenguid + 36h teadmiste praktikasse rakendamine).

Kategooria:

Kirjeldus

See videokursus on Sulle kui tunned, et :

 • Vajad teadmisi, kuidas ennast õpetajana paremini kehtestada?
 • Ei suuda hoida ennast vaimselt tasakaalus?
 • Vajad teadmisi, kuidas ennast rohkem väärtustada?
 • Vajad teadmisi konflitide lahendamise osas?
 • Soovid teada, kuidas luua positiivseid suhteid laste, lapsevanemate ja kolleegidega?
 • Ei suuda toime tulla muudatustega mis toimuvad kiiremini kui jõuad järge pidada?
 • Jääb puudu loovusest ümbritsevat keskkonda õppetöös ära kasutada?
 • Vajad konkreetseid metoodikaid ja kogemusi, kuidas õppetööd paremini korraldada?

Kursuse läbides:

 • Muutub Sinu käitumine ja suhtlemine vabamaks ja avatumaks.
 • Õpid, kuidas tulla toime oma emotsioonidega.
 • Õpid looma turvalist ja õpetlikku keskkonda, mis võimaldab  õppida enda käitumist reguleerima ning teistega tõhusalt suhtlema.
 • Õpid kasvatama õppijas võimet iseseisvalt õppida, mille tulemusena väheneb ka õpetaja koormus õppija toetamisel.
 • Kavandad põnevaid tunde huvitavate meetoditega.
 • Lähened tundide  planeerimisele mänguliselt.
 • Koged, miks on tunni alguses vaja häälestust ning tunni lõpus analüüsi.