Digitaalne koolitusplatvorm, mis aitab töötajatel lahendada eraelulisi ja tööalaseid väljakutseid

Töö ja eraelu tasakaal

MIKS MEANINGFUL TALKS?

Kellele?

 • Töötav lapsevanem
 • Töötav vanavanem
 • Töötaja, kes veel ei ole lapsevanem aga soovib selleks kunagi saada

Platvormil on koolitajateks:

 • sertifitseeritud koolitajad 
 • oma ala spetsialistid
 • valdkonna tunnustatud praktikud

Meie eelised:

 • Paindlikkus
 • Küsitlused (kaardistame 1 kord kvartalis töötajate vajadusi ja loome sisu)
 • Mõõdame mõju (muutuste “kraadimine”)
 • Personaalne lähenemine
 • Oleme olemas igapäevaste väljakutsete osas
 • Saame olla toeks ka psühholoogiliste teenustega koduste väljakutsete lahendamiseks

Miks just meie?

 • Aastane ligipääs ja toetus
 • Pidevalt uuenev sisu
 • Igakuine sõrme pulsil hoidmine, kuna lapsevanem ollakse 18 aastat ja edasi siis abiks täiskasvanud lapsele ja hiljem vanavanem. Elu muutub ja meie platvorm aitab pidevalt toime tulla uute eluliste väljakutsetega. 
 • Kirjalikud kokkuvõtted 2 nädala tagant.

Kuidas?

 • Sõltumatu ajast ja kohast. 
 • Pidev ligipääs toetavale videomaterjalile: probleemi tekkides on võimalik kohest abi/tuge saada. 
 • Probleemipõhised situatsioonlahendused
 • Videoplatvorm (eesti, vene ja inglise keel) 
 • Podcastina videote kuulamine
 • Valmidus teha reaalseid kohtumisi (grupi kohtumised)

SISULINE KÜLG

Platvormi sisu:

 • Süsteemne lähenemine: lapsevanema eneseareng, lapse areng, omavhelised suhted ja väline keskkond (kool ja lasteaed)
 • Keskendub erinevatele vanusegruppidele (0-6 a, 7-11 a, 12-18 a ). Teadlikuks lapsevanemaks kasvamine on järjepidev protsess. 
 • Probleemilahenduse põhised videod
 • Igal kuul uued veebiseminarid
 • Progressi enesepeegeldus

Keeled:

 • eesti keel
 • vene keel (variatsioonis – sünkroontõlge, subtiitrid või vene keelse emakeelega koolitaja)
 • inglise keel (variatsioonis – sünkroontõlge, subtiitrid või inglise keelse emakeelega koolitaja)

Teemad:

 • Probleemipõhine lähenemine:

  • lapse areng ja tema toetamine

  • lapse ja vanema suhe

  • paarisuhe (kooselu, lahutus, üksikvanemlus)

  • sotsiaalne- ja emotsionaalne areng

  • lasteaias ja koolis toimetulek

  • lein ja kaotus

  • jt olulised teemad

TULEMUS JA MÕJU

Töötav lapsevanem teab, kuhu oma väljakutsetega pöörduda. Tõuseb teadlikkus iseendast ja lapse arengust, oskab ennetada konfliktide tekkimist, mille tulemusena suudab paremini tööle keskenduda.

Kursuse tulemusel mõistab õppija õppesisuks tulenevaid vaimse tervise edendamisega seotud temaatikaid.

Õppija oskab oma teadmisi praktikas kasutada enda jaoks ja neid ka edasi anda.

Temaatikad, mida hakatakse valdama, et seda ka teistele edasi anda:

 • Muutub Sinu käitumine ja suhtlemine vabamaks ja avatumaks
 • Sa ei käivitu ja ei reageeri nii tugevalt inimeste ja situatsioonide peale
 • Jõuad kohta enda sees, kus suudad säilitada rahu erinevates olukordades ja elu situatsioonides, ka kõige keerulisemates
 • Inimesed, kes sind varem närvi ajasid või hirmu tekitasid enam seda ei põhjusta
 • Õpid, kuidas tulla toime enda emotsioonidega
 • Omandad teadmised ja tööriistad, millega võtta vastutus oma elukvaliteedi eest, mis annab meile uskumatu jõu ja väe
 • Lood imelise vundamendi järgnevale põlvkonnale
 • Annad lapsele/lastele elutee alguses kaasa ühe väärtusliku pagasi, mis on toetav kogu järgneva elu jooksul.

PALJU MAKSAB?

Investeering:

 • 19 eur sh km kuu ühe töötaja kohta
 • Töötaja saab valida meie toote ka Stebby kaudu. Hetkel on teenus erisoodustusega aga siiski ületamatu väärtusega investering töötajasse ja seeläbi kogu ettevõtte tulemustesse. Töötame sellel suunal, et lisada sinna teenus, mis võimaldab erisoodustuse vaba kasutamist.

täida kontaktvorm

  KUIDAS EDASI?

  Samm 1: Analüüs ettevõtte sees. (kaardistame 1x/Q töötajate vajadusi ja loome sisu)

  Samm 2: Ligipääs virtuaalsesse õppekeskkonda. Igale töötajale enda kasutaja ja oma refleksioonipäevik.

  Samm 3: Kirjalik sisu ja kokkuvõtted 2 nädala tagant. Igakuine sõrme pulsil hoidmine, kuna lapsevanem ollakse 18 aastat ja edasi.

  Samm 4: Tagasisidede analüüs ja mõju mõõtmine. Kui suurt muutust on loonud programmis osalemine.