Kiirendame positiivseid muutusi inimeste vaimses tervises ja tõstame töötajate vastupidavust

Vaimsest tervisest, heaolust ja läbipõlemisest ollakse harjunud mõtlema kui isiklikust probleemist. Kuid üha enam tööandjaid mõistab vajadust tegeleda oma töötajate vaimse heaoluga. Sest sellest sõltuvad ka tööandja bränd, töötaja hoidmine ning töötajakogemus, töötajate sooritusvõime ja tulemused.

Meie oleme otsustanud selle tööandjatele lihtsaks teha. Meaningful Talks’i eesmärk on pühenduda just nende tööandjate toetamisele, kes võtavad oma inimeste heaolu ja tervist tõsiselt ning mõistavad, et ettevõte on inimesed, mitte protsessid.

Kuidas me seda teeme?

Viimase kümne aasta jooksul on heaolust, era- ja tööelu ühildamisest ja vaimsest tervisest räägitud palju, kuid me saime aru, et probleemiks on info üleküllus ja ajapuudus. Paljude ummikus töötajate elu on juba niigi liiga keeruline. Me tahame töötajaid ja tööandjaid toetada samm-sammu haaval, terviklikult ja kestlikult läbi enda digitaalse koolitusplatvormi. 

Platvorm annab inimest väärtustavale tööandjale võimaluse läbi erinevate videoloengute ennetada vaimse tervisega seotud probleeme ning leida toetavat infomaterjali tööalaste ja eraeluliste väljakutsete lahendamiseks. Koolitusplatvormil saadud teadmiste läbi tõuseb töötajate teadlikkus iseendast, paranevad sotsiaalsed- ja eneseregulatsiooni oskused ja kasvab sooritusvõime.

Meie lugu

Meaningful Talks sündis 2021. aastal. Kahel esimesel tegutsemisaastal pühendusime lastevanematele ja õpetajatele. Korraldasime virtuaalkonverentse, veebiseminare ja videokursuseid, mille eesmärk oli toetada tähendusrikkaid suhteid ja vestlusi laste ja vanemate ning laste ja õpetajate vahel.

Täna on meie peamine sihtrühm tööandjad. Kuid see ei tähenda, et me lapsevanemaid ja õpetajaid enam ei toetaks. Ka nemad töötavad ju organisatsioonides. 

Lastevanematele, koolidele ja lasteaedadele loodud programmid ja kursused on jätkuvalt kättesaadavad, kuid meie tegevuse keskmes on nüüd tööandjatele loodud digitaalne koolitusplatvorm.

Miks oleme Meaningful Talks?

Usume, et sisukad vestlused loovad usalduse, mis on eduka koostoimimise ja koostöö vundamendiks. Töötame igapäevaselt selle nimel, et ettevõtetes oleks rohkem avatud suhtluskultuuri.

Hea juhtimine ja töötajate heaolu käivad käsikäes ning on tõendatud, et töötajate heaolu suurendab tootlikkust. Kui töötajad saavad avatult rääkida heaoluga seotud küsimustest, ka töö- ja eraelu tasakaalust, siis on probleemide tekkimise tõenäosus väiksem. See võib tähendada vähem töölt puudutud päevi terviseprobleemide tõttu ja kõrgemat moraali töökeskkonnas. Kui inimesed saavad olla lihtsalt nemad ise, on neil kergem rääkida oma muredest, ka uutest ideedest, ning neil on lihtsam otsida abi, kui nad seda vajavad.

Mõtestatud küsimuste esitamine, tähelepanelik kuulamine ja vestluse kaudu ühise mõistmise loomine aitab luua positiivseid muutusi ja uut väärtust. Nii meeskonnale, ettevõttele, koostööpartneritele kui ettevõtte klientidele.

Magnus Hillermaa, kasvu- ja kliendiväärtuste juht, NetGroup: “Valdav osa probleemidest nii tööl kui kodus on seotud suhtlemise, üksteise mõistmise ja ootuste juhtimisega. Räägitakse palju, kuid tihti pinnapealselt. Välditakse ja lükatakse edasi sügavaid ja tähenduslikke vestlusi. Kardetakse hukkamõistmist, emotsioone, konflikte ja suuri ettenägematuid muutusi. Mida kauem tähenduslikke vestluseid edasi lükata, seda suuremaks muutub vahe võltsharmoonia ja tegelikkuse vahel. Seda raskemaks selliste vestluste pidamine muutub. Meaningful Talks aitab hirmu selliste vestluste ees maha tõmmata. Õpetada, kuidas luua vajalik usalduslik õhkkond tähenduslikeks vestlusteks. Ja kuidas sellistes vestlustes kuulata, peegeldada ja tagasisidestada.”

Missioon ja visioon

Meie missioon on normaliseerida vaimse tervise teema töökohal ja mõjutada positiivselt suhtluskultuuri muutust. Töötaja heaolu valdkond pakub tohutuid võimalusi väärtuse loomiseks ja sellel on positiivne mõju nii meeskondadele, ettevõttele kui ka kogu ühiskonnale.

Kogenud ettevõtjatena näeme, et töötaja heaolu ei ole nišiturg ja see peaks hõlmama enamat kui spordikompensatsiooni. Meie visioon on kujundada töötajakeskne organisatsioonikultuur, kus tööandjatel on toimivad tõenduspõhised tööriistad töötajate vaimse tervise ja heaolu hoidmiseks ja parandamiseks.

ASUTAJAD

Tervislik ja tootlik töökeskkond on alati olnud minu teema. Olen 15 aasta jooksul koolitanud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas tuhandeid töötajaid erinevatest ettevõtetest. 

„See, mida ma aastate jooksul nägin ja kuulsin, käivitas minus midagi, millele ei olnud võimalik vastu astuda. Nägin, et inimesed soovivad enamat kui turvaline töökeskkond. Nad soovivad suuremat rahulolu enda töö, suhete ja pereeluga.“

Kui mu süda hakkas tuksuma vaimse tervise probleemidele, müüsin oma ettevõtte koos 8 töötajaga Eestisse laienevale tööohutusettevõttele. Siis lõimegi Lilianiga ettevõtte Meaningful Talks. 

Olen kahe lapse ema ja pidanud oma ettevõtte asju ajama ka väga väikeste laste kõrvalt. Olen juhina näinud, kui erinevad on inimeste vajadused. Olen kogenud lähedase kaotust. Olen jätkanud õpinguid tööl käimise kõrvalt. Ma tean, et inimene on tervik. Ja selleks, et end igapäevaselt teostada, on vaja teadmisi ja oskusi, kuidas tasakaalu luua ja hoida. Oma teadmiste ja isiklike kogemuste abil saan nüüd teisi inimesi aidata ja ettevõtetele konkurentsieelist luua.

Olen majandusharidusega ettevõtja ja koolitaja. Olen oma erinevate ettevõtmiste käigus näinud, kui paljusid inimesi takistavad erinevad hirmud. Näen, kui suur on vajadus teadlikkuse ja oskuste järele, mis aitavad väljakutsete ja muutustega toime tulla. Just sellepärast otsustasime koos Kristiga luua ettevõtte Meaningful Talks.

„Rahulolematus. Stress. Läbipõlemine. Vaimse tervise häired. Need on kõik tasakaalutuse tagajärg. Sageli on need seotud rollikonfliktide või kriisidega. Pole vahet kas töö- või eraelus või hoopis nende kahe vahel.“

Usun siiralt nii iga inimese kui ka organisatsioonide sisemisse jõusse ja võimesse saavutada kõik oma unistused ja eesmärgid. Kuid selle leidmiseks on sageli vaja natuke välist suunamist. Selle pakkumine on minu südameasi.

 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kristi Jõeorg Meaningful Talks

Kristi Jõeorg

Ülle Promet (arved)

Küsimused, päringud

Või täida kontaktvorm