Tähelepanu koolijuhid ja haridustöötajad...

Virtuaalne koolituskeskkond “KUIDAS ÕPETAJANA HÄSTI HAKKAMA SAADA JA ÕHINAGA ÕPETADA?” on videokeskkond, kus haridustöötajani jõuavad koolitusvideod, mis on toeks igapäevaste väljakutsete lahendamisel. 

Videod, mida saad vaadata pildiga või kuulata taskuhäälinguna endale sobival ajal, sobivas kohas käsitlevad igapäevaseid haridustöötaja väljakutseid puudutavaid teemasid oma valdkonna spetsialistidelt.  

 

Oled sa vahel tundnud, et igapäevased olukorrad tekitavad ärevust ja keeruline on pingelistes olukordades rahulikuks jääda?

Väsinud õpetaja

Elutempo on väga kiire ja mõistmisele, miks ma nii käitun, mõtlen või ütlen, on liiga vähe aega. Ma ei jõua endasse vaadata ja muutunud olukord ühiskonnas tekitab pingeid. 

 • Kuidas enda aega ja tegevusi paremini planeerida, et mitte tunda ajapuudust ja läbipõleda?
 • Kuidas hoida motivatsiooni nii endas kui ka õpilases, suunata nende käitumist ja neid õppima saada? Nii, et saaksime lapsi parimal moel toetada ja olla päriselt kohal kui neil on mõni mure.
 • Kuidas juhendada õppimisprotsessi nii, et laps õpiks õppima, näeks selleks erinevaid võimalusi?

 • Kuidas luua ja hoida häid suhteid laste, lapsevanemate ja kolleegidega?

Kas koolituskeskkond võiks olla sinu jaoks?

See videokeskkond on Sulle kui tunned, et:

Videokeskkonnas osaledes:

Mida koolituskeskkond pakub?

Vajalikke teadmisi jagavad oma ala tippkoolitajad

Toivo Niiberg
Psühholoog, kirjanik ja õpetaja

Toivo Niiberg on erinevates koolides ja kõrgkoolides 43 aastat õpetanud. Omab teadusmagistrikraade psühholoogias, loodusteadustes ja aianduses. Toivo sulest on ilmunud üle 100 trükise. Toivo on ka Eesti Koolipsühholoogide Seltsi liige.    

TEEMA:  “ÕPETAJA POSITIIVNE ENESEKEHTESTAMINE LAPSEVANEMAGA”

 • Mida üldse kujutab endast tänapäeva pereelu?
 • Millised on vanematepoolsed levinumad kasvatus-arengustiilid?
 • Teismeline laps peres.
  Millised on vanemate ootused koolile ja õpetajale?
 • Laps ja vanemate lahutus ning sellest tulenevad probleemid?
 • Mida üldse kujutab endast positiivne enesekehtestamine?
 • Millised on lihtsamad ja kergemini omandatavad enesekehtestamise tehnikad?
 • Kuidas tulla toime ja aidata agressiivset ning süüdistavat lapsevanemat?
 • Millised on koolilaste peamised mured?
 • Kuidas last (õpilast) koos aidata-nõustada?

Jaana Saar

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut

Jaana Saar on rahvusvaheliselt sertifitseeritud keha- ja psühhoterapeut, süsteem-struktuursete lahenduste terapeut, psühhogenealoog ja koolitaja. 

TEEMA: “ENESEARENG”(Lapsest täiskasvanuks)

 • Millised on laste arenguetapid?
 • Millega tuleb laste arenguetappides arvestada, et neid seeläbi paremini mõista?
 • Mis on draamakolmnurk ja kuidas see igapäevaelu mõjutab?
 • Kuidas draamakolmnurgast välja saada?

Romet Vaino

Metaloodus asutaja

Romet Vaino on https://metaloodus.ee/ looja ja matkajuht. Romet looduse lummusesse juba varajases lapsepõlves. Läbi ebaõnnestunud karjäärivalikute ja läbipõlemise leidis ta aga uuesti enim tuge just loodusest.  Talle hakkas huvi pakkuma kõik see, mis silmale nähtamatu – loodusmaastike mõju inimpsüühikale ja -füsioloogiale.  Ta otsib võimalusi ja viise kuidas juhatada ka teisi inimesi teadlikuma looduses kulgemise ja tugevama vaimse tervise suunas.

TEEMA: “LOODUSKESKKONNA KASUTAMINE ÕPPEPROTSESSIS”

 • Sissejuhatus looduskeskkonda- Looduskeskkonna vajalikkus kasvueas;
 • Looduskeskkonna mõju – Mida looduskeskkonna mõju lastele annab?
 • Mida põnevat teha lastega looduses – Praktiline osa.

Urme Raadik ja Sille Jõgeva

Imago suhteterapeudid

Imago suhteterapeudid ja Imago töötubade koolitajad. Nad usuvad, et “õnne valemiks” on kvaliteetsed lähisuhted. Omandades teadmised ja tööriistad saame võtta vastutuse oma elukvaliteedi eest, mis annab meile uskumatu jõu ja väe. Oma kogemuse baasil saavad nad öelda, et suhet on võimalik muuta oma unistuste suhteks – võti on just minu enda käes.

TEEMA: “OMAVAHELISED SUHTED”

 • Mis on see, mida me lähisuhetes vajame ja millised on toimivad lähisuhted?
 • Miks me ei koge suhtes seda, millest unistame, kuigi alustame suhet alati parimate kavatsustega?
 • Millist mõju avaldab paarisuhe laste kasvukeskkonnale ja mida lapsed üldse vajavad?
 • Kuidas alustada muutustega, et luua unistuste suhe?
 • Praktilised näited suhtlemisviisidest, mis tõesti viivad sihile!

Minni Aia-Utsal

Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog

Õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja õpetab TÜ haridusteaduste instituudis tulevasi õpetajaid ja sotsiaalpedagooge. Koolitab koostöös Viking Securityga haridusasutuste töötajaid agressiivse käitumisega toimetuleku osas ning Tervise Arengu Instituudiga VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat. Minni südameasjaks on, et koolis töötavad spetsialistid kasutaksid enda töös enam tõenduspõhiseid metoodikaid ja tugineksid õpetamisel, kasvatamisel teadusele. 

TEEMA: “TÕHUSATE ENESEKOHASTE JA SOTSIAALSETE OSKUSTE ÕPETAMINE”

 • Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused – Mis need on ja kuidas neid õpetada?
 • Kuidas enesekohased ja sotsiaalsed oskused mõjutavad koolikeskkonnas olemist?
 • Suhtlemine õpetajana- Loome suhteid millel on tähendus.

Aigar Vaigu

Füüsik ja "Rakett69" saatejuht

Aigar Vaigu on eesti füüsik ja teaduse populariseerija. Ta on 2012. aastal Euroopa Ringhäälingute Liidu poolt maailma parimaks haridussaateks tunnistatud ETV noorte teadussaate “Rakett 69” saatejuht, kohtunik ja ülesannete koostaja ning teadusteatri Kvark asutaja.

TEEMA: “ÕPIOSKUSTE OMANDAMINE NING REAAL- JA LOODUSAINED”

 • “Hariduse suur pilt ”- Väärtused;
 • “Lõputu ressurss”- Suhtumine;
 • “Õpioskused”- Oskused, et midagi õppida;
 • “Hindamine vs mõõtmine”- Neid kahte ei tasu segi ajada;
 • “Joonistamine”- Tähtis komponent, et materjal kinnistuks;
 • “Ülelaskmine”- Kuidas seada prioriteete?
 • “LTT (Loodus, teadus ja tehnoloogia)- Puhas kunst.

Andres Juur

teaduse populariseerija

Andres Juur on SA Teaduskeskus AHHAA juhatuse esimees ja teaduse populariseerija. Ta on õppinud Jõgeva Gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis füüsikat. Andres Juur on noorte teadussaate “Rakett 69” teadustoimetaja ning Raadio 2 teadusminutite toimetaja.

TEEMA: “ÕPIOSKUSTE OMANDAMINE NING REAAL- JA LOODUSAINED”

Jane Snaith

MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja

Jane Snaith on MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja ja ühingu juhatuse liige aastast 2012. Ta lõpetas 2020 Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe. Täiendõppena on läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, 2016 – 2018 läbis DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) põhikursused, 2019 sai Trauma Competent Care programmi (TCC) koolitaja väljaõppe. 2021 läbis Karyn Purvis Child Development Institute (Texas, USA) TBRI (Trust-Based Relatinal Intervention) – usalduslikel suhetel põhinev sekkumine – praktiku väljaõppe.

TEEMA: “TRAUMATEADLIK KOOL”

 • “Trauma ja aju”- Kuidas trauma mõjutab koolikeskkonnas olemist;
 • “Jõustame oma õpilasi!”- Füüsiliste vajaduste täitmine;
 • “Kontakt lapsega klassis ja koolis”- Loome suhteid millel on tähendus;
 • “Korrigeerime käitumist”- Mõtestame ümber lapsega toimetulekut.

Reesi Kuslap

Viimsi Gümnaasiumi õpetaja ja "Õpetaja kui juht" juhendaja

Reesi Kuslap on Viimsi Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning kursuse “Õpetaja kui juht” juhendaja. Reesit saab pidada õpetamise aktivistiks, ta on õpetajate koolitaja ning tudengite praktikajuhendaja. Ta on võtnud missiooniks propageerida õpetajaametit – tal on selleks omanimeline Youtube’i kanal ja Facebookist leiab ta nimega “Räppiv õpetaja Reesi”. Reesi on üles astunud mitmetes haridusteemalistes telesaadetes ja reklaamkampaaniates. Õpetajaameti leidis ta tänu programmile “Noored Kooli”, hiljem omandas magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.

TEEMA: “KUIDAS ÕHINAGA ÕPETADA EHK MISMOODI INNUSTADA ÕPILASI ÕPPIMA?”

 • “Suhete loomine ”- Suhete loomine õppijatega;
 • “Õppe kavandamine”- Tunni kavandamine ei ole vaid algaja õpetaja teema;
 • “Häälestusmeetodid”- Praktilised meetodid;
 • “Mängulised meetodid”- Praktilised meetodid;
 • “Kehastumismeetod”- Praktilised meetodid, et empaatiat ja loovust luua;
 • “Tekstiga töötamise meetodid”- Praktilised meetodid, et õpetada põnevamalt;
 • “Distants- ja paindõppemeetodid”- Õpetamine nii klassiruumis ja veebis distantsilt, nii et õppija on aktiivselt. Praktilised meetodid;
 • ”Reflektsioonimeetodid”- Praktilised meetodid eneseanalüüsiks ja eesmärgistamise vajalikkus ja arendamine;
 • “Õhina ja innu nipinurk”- Millega hoida üleval põnevust? Praktilised meetodid.

Kristiine Kurema

Viimsi Gümnaasiumi õpetaja ja "Õpetaja kui juht" juhendaja

Kristiine on eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes soovib iga päev olla õpetajana natuke parem, kui oli eile. Seega panevad professionaalse arengu võimalused tal silma särama, mistõttu võtab ta enamasti haridusega seotud väljakutsed vastu. Näiteks juhendas ta distantsõppe ajal koos kolleegidega Jõhvi gümnaasiumis õpetajaametiga seotud valikainet ja Tartu ülikoolis eesti keele didaktika kursust. Õpetajana soovib ta ennekõike pakkuda õppijatele loovaid ülesandeid, mis ärgitavad noori pingutama, jõudma uudsete lahendusteni ning looma seoseid seniste teadmiste ja igapäevase eluga. Kristiine usub, et tõhus õppimine toimub heas koostöös, mille aluseks on õpetaja usalduslik suhe õppijatega.

TEEMA: “KUIDAS ÕHINAGA ÕPETADA EHK MISMOODI INNUSTADA ÕPILASI ÕPPIMA?”

Milline saab olema see põnev teekond?

Koolituskeskkond on üle ehitatud süsteemselt, nii et esialgu oled fookuses Sina ise, seejärel suhted, loodus- ja koolikeskkond ning sind ümbritsev keskkond.
Õpetaja eneseareng

ENESEARENG

Enesearengut puudutavad teemad aitavad ennast paremini mõista ja aitab mõista inimesi meie ümber. Tuleb selgus oma alateadlike käitumiste osas. 

Omandatavad teadmised aitavad paremini mõista enda mõtete, väljaütlemiste ja käitumisviiside  põhjuseid ja tagajärgi. Teadmiste abil muutub käitumine ja suhtlemine vabamaks ja avatumaks.

Õpetaja, õpilane, lapsevanem suhe

SUHTED

Oluline on hoida ja luua häid omavahelisi suhteid.

Kõik algab suhtest. Kui on loodud usalduslik suhe õppijaga ja klassil omavahel, toimib õppeprotsess mõlema osapoole jaoks palju paremini. 

Meie “õnne valemiks” on kvaliteetsed lähisuhted. Harvardi Ülikooli pikaajaline uuring (Grant Study) annab kinnituse, et toimivad suhted on eduka ja õnneliku elu aluseks. Paraku ei õpetata meile, mis on siis need toimivad lähisuhted ja kuidas neid luua. Eksisteerib uskumus, et “õige suhe” peaks iseenesest toimima. Nii see päris elu paraku siiski ei ole. 

Edukas õpetaja

ÕPPEKESKKOND JA MEID ÜMBRITSEV KESKKOND

Kuidas kavandada õpet nii, et õppetegevuste kaudu toimuks õpilaste jaoks põnev õppimine ning vajalikud teadmised saaksid efektiivselt edastatud?

Millega hoida põnevust üleval? Iga kord on tunnis midagi uut, õppija peab pingutama, samas on turvaline ja mõnuss õppida. Arendab nii loovust kui ka teisi 21. saj oskuseid ja üldpädevusi.

Maailm on muutunud ning õpetajal tuleb omada teadmisi sellest, mis on tulnud, et jääda. Selleks on küber- ja nutimaailm ning teised valdkonnad, mille tundmist lastele elus hästi hakkama saamiseks õpetada ja haridustöötajana ise hästi tunda. 

Looduskeskkond

LOODUSKESKKOND

Statistika näitab, et nii täiskasvanud kui lapsed veedavad üha suurema osa oma elust siseruumides ja ekraanide taga. Sellest tulenevalt nõrgeneb meie side väliskeskkonnaga, mis omakorda võtab meilt ära oskuse kasutada loodust kui ressurssi isiklikuks heaoluks ja arenguks. Oluline on rohkem rääkida sellest, kuidas looduskeskkonnas viibimine täiskasvanu ja noore inimese vaimset ja füüsilist arengut toetab, kuidas seda maailma tutvustada. 

TRAUMATEADLIK KOOL

Need teadmised aitavad haridustöötajatel aidata lapsi, kes kogevad või on kogenud on väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja/või teisi traumakogemusi. See kõik mõjutab lapse õppimisvõimet. Traumateadliku lähenemisviisi rakendamisega saavad koolid muuta personali- ja organisatsioonitasandil paradigmasid, et ära tunda, mõista ja käsitleda traumast mõjutatud laste õppimisvajadusi.  

MIDA ÕPETAJAD KOOLITUSKESKKONNAST ARVAVAD:

“AITÄH, koolitajatele Reesi ja Kristiine! Inspireerisite, tõite taastundmise rõõmu, andsite põhjuse kirjutada endale märkmeid, äratasite uudishimu, andsite lootust, ütlesite välja valjusti minu mõtteid, ” olite ja olete kahe jalaga maa peal “

Terje

“Väga vajalik kursus, eriti noorele õpetajale. Mugav, et see kursus toimub veebis ega pea kusagile füüsiliselt kohale minema. Aja kokkuhoid.”

Lehti

“Ootasin seda loengutsükklit huviga. Need kaks meest, Aigar Vaigu ja Andres Juur olid kui sissetöötatud kindapaar. Nende iga loenguosa täiendas eelmist. Ja kõik oli põnev, veidi vanast aga enamus uuest, kaasaegsest lähenemisest koolipedagoogikale. Ja kuidas nad pidevalt teineteist peegeldades kinnistasid minu mõtetes kuuldut. Olen väga rahul. Ilmselt tahan neid veel kuulata. ”

Riina

“Väga hea loeng. Meeldis, et siit saab infot, mida saan oma töös praktiliselt kasutada. Samas on äratundmisrõõmu, et olen õigel teel. Eriti meeldiski see, et kui pöörad tähelepanu negatiivsele, siis saadki negatiivsust. (paraku elus sellega kõige enam ju eksitakse) Ei kasuta küll VEPAt, kasutan KiVa ja TOREt, aga põhimõtted on võrdsed ka TOREs on empaatia ning tolerantsuse kasvatamine ja koostööoskuste arendamine Tänan toreda loengu eest! ”

Ülle

Täiesti uskumatu, et üks videokursus saab nii kvaliteetne olla. Super hästi valitud lektorid, kõik ülimalt pädevad ja teaduspõhised. Ja igas loengus ääretult palju praktilisi tehnikaid. Hästi palju saab ka iseendaga tööd teha, et ei ole lihtsalt see, et tee õpetajana veel seda seda seda, vaid kuidagi hästi palju saab iseendale kui inimesele ka, mitte ainult professionaalses mõttes.”
Gisela

“Mulle meeldis väga Toivo Niiberg oma ala spetsialist, kogemuste ja tarkade soovitustega õpetaja. Head nipid oma tööst ja muidugi huumorimeel.”

Tatjana

Suurepärased esinejad ja uusimaid suundi tutvustavad lähenemised. Väga värskendav ja arendav, eriti meile, kes me oleme õpetajaks õppinud enam kui 10 ja enamgi aastat tagasi. Suur aitäh koolitajatele ja kursuse elluviijatele!”
Hille Juss

RÕÕMUSTAV ON SEE, ET POSITIIVSEID TAGASISIDESID ON VEEL SADU! 

Oleme keskkonna headuses nii kindlad, et võtame kõik riskid enda kanda! Kui Sa ei ole tulemusega rahul, maksame sulle raha 100% tagasi.

Juhuks kui Sa siiski veel kahtled, kas videokeskkonnas osalemine ikka annab õpetajatele loodetud tulemused… 

Meil on sulle lahendus!

Kui teie kollektiivi õpetajad ei ole 30 päeva jooksul, peale kursusega alustamist leidnud enda jaoks ühtegi väärt mõtet või strateegiat, mida nad saaksid iseenda ja koolielu paremaks muutmisel rakendada, siis ilmselgelt ei ole see kursus nende jaoks ja me maksame rõõmuga kogu raha tagasi. 

Piisab, kui kirjutad sellest aadressile info@meaningfultalks.eu ning annad meile teada, et see kursus ei ole teie kollektiivile ning me maksame kogu raha tagasi.

Oleme kursuse headuses nii kindlad, et võtame kõik riskid enda kanda!

VÄIKE KOOL

1400
1000*
 • Kuni 10 õpetajat
 • 34 + tundi videolonguid
 • Aastane ligipääs
 • Liikumispausid
 • Enesepeegelduse küsimused
 • Videokursuse materjale
 • Progressi aruanne
 • Pidevalt täienev uute videotega

keskmine KOOL

2400
2060*
 • 11 - 40 õpetajat
 • 34 + tundi videolonguid
 • Aastane ligipääs
 • Liikumispausid
 • Enesepeegelduse küsimused
 • Videokursuse materjale
 • Progressi aruanne
 • Pidevalt täienev uute videotega

SUUR KOOL

3000
2520*
 • Rohkem kui 40 õpetajat
 • 34 + tundi videolonguid
 • Aastane ligipääs
 • Liikumispausid
 • Enesepeegelduse küsimused
 • Progressi aruanne
 • Pidevalt täienev uute videotega

*Hindadele lisandub käibemaks

Küsimuste korral võta ühendust:

telefonil: 510 2133

emaili teel: ylle@meaningfultalks.eu

Virtuaalse kohtumiseni!
Kristi Jõeorg ja Lilian Promet