Veebiseminar Lagle Reinupiga “Miks laps kiuslikuks või kiusatavaks muutub ja kuidas seda ennetada?”

23.00

LÜHIKIRJELDUS

Veebiseminar 03.01.2023

Kell 18.00

Kestus 1-1,5 tundi

 

VEEBISEMINARIL KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  1. Kunas konfliktist saab kiusamine ning kiusamise erinevad liigid?
  2. Mis võib tingida kiusajaks või kiusatavaks saamise?
  3. Millepärast pealtvaatajad ei julge sageli sekkuda?
  4. Miks laps ei räägi õpetajale või lapsevanemale temaga toimuvast?
  5. Kuidas luua lapsega usalduslikku suhet, et julgustada neid kiusamisest rääkima, olenemata tema rollist (kiusaja, kiusatav, pealtnägija)?
  6. Praktilised tehnikad, kuidas toetada last, kes on kiusamiskäitumise üks osapooltest või pealtnägija.
  7. Kuidas ennetada kiusamist? Milliseid oskuseid lastele õpetada? Mida saab teha lapsevanem ja õpetaja? Mõned nipid lapsevanema ja õpetaja koostööks.

 

ÜHEKORDSE VAATAMISE PILET ON 23 EUR

Pileti ostuga saad kahenädalase järelvaatamise õiguse, et seminari endale sobival hetkel järelvaadata. Salvestus saadetakse seminarile järgneva tööpäeva jooksul.

Olemasolevad kogukonna liikmed saavad seminari järelvaadata siin:
https://kursus.meaningfultalks.eu/users/sign_in

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Veebiseminar 03.01.2023

Kell 18.00

Kestus 1-1,5 tundi

 

Kiusamine muutub ühiskonnas üha suuremaks probleemiks ning uuringutes on leitud, et kiusamiskäitumist esineb juba ka koolieelikute seas. Kiusamine võib  lapsele põhjustada nii psühholoogilisi, akadeemilisi kui ka sotsiaalseid probleeme.

Kiuslikkus väljendab midagi sellist, mida laps vajab aga ei saa. Sellest võib edasi areneda kiusajaks, kiusatavaks või mitte reageerivaks pealtvaatajaks saamine. Tõepoolest, uuringute järgi kannatab keskmiselt iga viies kooliõpilane kiusamise all, julgelt üle 60 protsendi inimestest ütleb, et on mingil ajal kooliaastate jooksul kogenud kiusamist. Kiusamise all kannatamisega käib kaasas õpimotivatsiooni ja akadeemilise edukuse langus, ärevuse ja depressiivsuse ning ka suitsiidimõtete sagenemine. Viimast täheldatakse sealjuures ka kiusajatel. Enamik kiusamise ohvritest ei räägi sellest isegi oma vanematele.

Probleemide võimalikult  varajane märkamine ja nendega tegelemine on oluline, kuna see võib aidata ennetada nende süvenemist, vähendada negatiivset mõju laste sotsiaal-emotsionaalsele arengule ning soodustada edukat kohanemist ja toimetulekut nii lasteaias kui ka koolis.

Uuringud  on leidnud, et kiusamiskäitumise puhul on tähtis roll täiskasvanutel, kuna nende teadmised, uskumused ja oskused mõjutavad otseselt nende käitumist probleemsete olukordade ennetamisel ja nendega tegelemisel. Kiusamist küll märgatakse ühiskonnas üha enam, aga sageli jääb täiskasvanutel puudu vajalikest tehnikatest ja oskustest, et lastele kiusamiskäitumise ärahoidmiseks või lahendamiseks vajalikke oskusi õpetada.

Koolitaja Lagle Reinup on psühholoog ning põhiväljaõppes olev pereterapeut, kes on enda magistritöö kirjutanud kiusamise teemal. Laste ja peredega töötamise kogemust on tal ligemale 10 aastat, seda nii lasteaias, koolis, rehabilitatsioonikeskuses kui kliinikus.

Hetkel töötab ta Novel Clinicus ja Igale Lapsele Pere Kompetentsikeskuses psühholoogina ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor.

 

ÜHEKORDSE VAATAMISE PILET ON 23 EUR

Pileti ostuga saad kahenädalase järelvaatamise õiguse, et seminari endale sobival hetkel järelvaadata. Salvestus saadetakse seminarile järgneva tööpäeva jooksul.

Olemasolevad kogukonna liikmed saavad seminari järelvaadata siin:
https://kursus.meaningfultalks.eu/users/sign_in