Traumateadlik kool

10.00

25+ kasutajat- küsi pakkumist

Peale ostu sooritamist saate ühe tööpäeva jooksul info e-kursusele ligipääsu kohta.

Kursuse läbimiseks kulub umbes 201 minutit. E-kursuse kasutamisõigus kehtib kuus kuud.

Koolitus sobib suurepäraselt inimestele, kelle töö üheks osaks on tegelemine lastega. Interaktiivne õppeprogramm kohandub kasutaja vajadustega, olenemata tasemest.

Kategooriad: ,

Kirjeldus

Koolitus sobib suurepäraselt inimestele, kelle töö üheks osaks on tegelemine lastega. Interaktiivne õppeprogramm kohandub kasutaja vajadustega, olenemata tasemest.

Teema aitab haridustöötajatel aidata lapsi, kelle taustal on väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja/või erinevaid teisi traumakogemusi. Räägime sellest, kuidas hirmu relvituks teha, optimeerida õppimist ja toetada haavatava lapse tervenemise teekonda klassiruumis ja koolikeskkonnas. Käsitleme lühidalt, kuidas õpetajad saavad hakata mõistma trauma rolli, selle mõju lastele ja õppimisele ning kuidas õpetajad saavad muuta traumast mõjutatud lastega suhtlemise ja reageerimise meetodeid.

Kursus lisab enesekindlust ja annab teadlikke reageerimise meetodeid.

Miks see teema käsitlus on oluline?

Lapsepõlvetraumal võib olla otsene, vahetu ja potentsiaalselt ülekaalukas mõju lapse õppimisvõimele. Täna on aju ja neuroloogia kaasaegsetest uuringutest hästi teada, et laps, kes elab oma aju reageerivas osas, nö “hirmu ajus”, ei oma ligipääsu kõrgematele, täidesaatvatele funktisoonidele, seega on ka tema tema areng selle tõttu pidurdunud ja õpivõime madal. Sageli alustatakse traumakogemusega laste puhul lähenemisi ja sekkumisi valest otsast – ehk siis käitumis-kognitiivsetest tehnikatest ja lapse korrigeerimisest. Selline laps aga vajab eelkõige usalduse taastumist turvalise täiskasvanuga, mis on iga lapse tervikliku arengu alustalaks.

Mis juhtub, kui probleem jääb lahendamata? 

Kuna trauma põhjustab lastele emotsionaalset või psühholoogilist kahju, võivad nad võtta kasutusele teatud käitumisviise või mõtteviise, mis viivad nad edasise trauma teele. Lapsed, kas otse oma korduvate toimingute kaudu (nt kasutavad nad kiiremini vägivalda) või nende tegude tagajärgede tagajärjel, mis ei sobi ühiskonna reeglite ja normidega (nt karistusmeetmed pärast reeglite/seaduste rikkumist) võivad saada uuesti traumeeritud ja nende probleemid ainult süvenevad. Sellised lapsed ei saavuta oma arengupotentsiaali, lisaks elavad nad pidevas häbitundes, kui teda võrreldakse teiste nö “toimetulevate” lastega, mis lükkab lapse veel enam sügavamale häbitundesse, ja sealt tulenevad taas uued emotsionaalsed ja käitumisprobleemid.

Mis juhtub, kui probleem lahendatakse?

Traumateadliku lähenemisviisi rakendamisega saavad koolid muuta personali- ja organisatsioonitasandil paradigmasid, et ära tunda, mõista ja käsitleda traumast mõjutatud laste õppimisvajadusi. Selleks on vaja pühenduda koolikultuuri, tavade ja poliitika kujundamisele nii, et need oleksid tundlikud traumeeritud õppijate vajadustele. See jõupingutus mõjutab positiivselt koole ja muudab haavatavate õpilaste elukäiku.

E-kursusel käsitletavad teemad:

  • 1.osa- “Trauma ja aju”- Kuidas trauma mõjutab koolikeskkonnas olemist. ( Video kestus 49 min)
  • 2.osa- “Jõustame oma õpilasi!”- Füüsiliste vajaduste täitmine. ( Video kestus 53 min)
  • 3.osa- “ Kontakt lapsega klassis ja koolis”- Loome suhteid millel on tähendus. ( Video kestus 45 min)
  • 4.osa- “ Korrigeerime käitumist”- Mõtestame ümber lapsega toimetulekut. ( Video kestus 54 min)

Teadmiste kinnitamine: 

E-kursusel on viis küsimust õpitu kinnistamiseks.

E-kursuse tulemusena osaleja:

  • Oskab ennast ettevalmistada ja häälestada laste emotsionaalsete käitumisviiside puhul.
  • Mõistab eduka situatsiooni lahendamise protsesse.
  • Teab kuidas rakendada traumateadlike lähenemisviise.

Vaata kursuse demovideot: LINK

Kui soovite pakkumist enam kui ühele kasutajale, siis võtke ühendust e-kirja teel: koolitus@meaningfultalks.eu

E-kursust saavad osta nii individuaalsed õppijad kui ka tööandjad oma töötajatele. Mitme kasutaja korral saab juht koondülevaate kõikide koolitusele registreeritud töötajate õpiprotsessidest ja tulemustest. E-kursuse suurim pluss on, et see aitab praktilistel teadmistel jõuda kõigi töötajateni ning neile õppimiseks sobival ajal.

E-kursuse lektor:

E-kursuse lektor Jane Snaith on MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, ning mitme erialase raamatu tõlkija ja toimetaja. On õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat ja lastekaitset magistriõppes. Ta on töötanud erasektoris koolitajana ja puutunud kokku lastekodudes elavate lastega, vabatahtlikuna tegutsedes. 2012 aastal sai temast vanemliku hooleta jäänud lapsi kasvatavate perede eestkoste- ja tugiorganisatsiooni MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja ühingu juhatuse liige ja tugirühmade arenguprogrammi juhendaja. Osalenud rahvusvõrgustikus “ Eurochild” aastatel 2008-2017. Läbinud Suurbritannias aastal 2015 Kim S. Goldingu ( Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) koolituse PEACE-meetodil. 2016 aasta kevadel osales DDP ( Dyatic Developmental Psychotherapy) esimese taseme koolitusel Šotimaal Daniel Hughesi ( DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Granti ( sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel.