Õpetaja positiivne enesekehtestamine lapsevanemaga

10.00

25+ kasutajat- küsi pakkumist

Peale ostu sooritamist saate ühe tööpäeva jooksul info e-kursusele ligipääsu kohta.

Kursuse läbimiseks kulub umbes 178 minutit. E-kursuse kasutamisõigus kehtib kuus kuud.

Koolitus sobib suurepäraselt inimestele, kelle töö üheks osaks on tegelemine lastega. Interaktiivne õppeprogramm kohandub kasutaja vajadustega, olenemata tasemest.

Kategooriad: ,

Kirjeldus

Koolitus sobib suurepäraselt inimestele, kelle töö üheks osaks on tegelemine lastega. Interaktiivne õppeprogramm kohandub kasutaja vajadustega, olenemata tasemest.

Kümme küsimust, millele kursuselt vastuse leiad:

 •  Mida üldse kujutab endast tänapäeva pereelu?
 •  Millised on vanematepoolsed levinumad  kasvatus-arengustiilid?
 •  Teismeline laps peres.
 •  Millised on vanemate ootused koolile ja õpetajale?
 •  Laps ja vanemate lahutus ning sellest tulenevad probleemid?  
 •  Mida üldse kujutab endast positiivne enesekehtestamine?
 •  Millised on lihtsamad ja kergemini omandatavad enesekehtestamise  tehnikad?
 •  Kuidas tulla toime ja aidata agressiivset ning süüdistavat lapsevanemat?
 •  Millised on koolilaste peamised mured?
 •  Kuidas last (õpilast) koos aidata-nõustada? 

Kursus lisab enesekindlust ja annab teadlikke reageerimise meetodeid.

Miks see teema käsitlus on oluline?

Noorukite uuringud näitavad, et käitumishäired on kõige ulatuslikumad psühhiaatriliste häirete grupp mida alaealised põevad. Alates tihti enne teismeiga, ilmnevad need häired 9% poistest ja 2% tüdrukutest kes on alla 18 eluaastat. Kuna sümptomid on tihedalt seotud sotsiaalselt taunitava, vägivaldse või kriminaalse käitumisega, seonduvad paljud inimesed neid häireid kas alaealiste kuritegevuse või teismeea mässumeelsusega. Vestlustest õpetajatega ja lektori oma kogemustest lähtudes võib väita, et pea igal kolmandal teismelisel on probleeme normatiivse euroopalikule ja kristlikule kultuurile omase käitumisega. 

Mis juhtub, kui probleem jääb lahendamata? 

Jätkub ja süveneb tänane olukord, kus õpilastel on küll faktiteadmised, aga nende kasutamine on keeruline mässumeelsuse ja sotsiaalsete oskuste vajaka jäämise tõttu. Süveneb ka õpetajate koormus õppija toetamisel, sest selgusetus ei võimalda ise õppimist ja selgeks õpitu kasutamist.

Mis juhtub, kui probleem lahendatakse?

Kasvab õpilase sotsiaalse intelligentsuse tunnusete pagas. Nagu näiteks: kuidas käituda, kuidas suhelda, oma imago kujundamine, enesekehtestamine, teiste mõjutamine, teistega arvestamine. Sellelt tasandilt saab arendada juba sujuvamat koostööd ja õpilane suudab tulevikus oma faktiteadmisi paremini ellu rakendada ja neid esitleda.

E-kursusel käsitletavad teemad:

 • 1.osa- “Areng ja sünenergia ”- Kolme mõõtmeline süneergeetika ( Suhted, keha ja mõtted).( Video kestus 73 min)
 • 2.osa- “ZUGA liikumispaus”- Turgutavaks vahepalaks. (Videofaili kestus 7:47 min)
 • 3.osa- “Nooruki negatiivsed ja positiivsed minakaitsemehhanismid”- Kust ammutab MINA jõudu? (Video kestus 58 min)
 • 4.osa- “Enesekehtestamine”- Austa ennast, siis austatakse sind. (Video kestus 39 min)

Teadmiste kinnitamine: 

E-kursusel on seitse küsimust õpitu kinnistamiseks.

E-kursuse tulemusena osaleja:

 • Oskab endale ja lastele prioriteete seada.
 • Mõistab eduka situatsiooni lahendamise protsesse.
 • Omandab praktilisi enesekehtestamise tehnikaid.

Vaata kursuse demovideot: LINK

Kui soovite pakkumist enam kui ühele kasutajale, siis võtke ühendust e-kirja teel: koolitus@meaningfultalks.eu

E-kursust saavad osta nii individuaalsed õppijad kui ka tööandjad oma töötajatele. Mitme kasutaja korral saab juht koondülevaate kõikide koolitusele registreeritud töötajate õpiprotsessidest ja tulemustest. E-kursuse suurim pluss on, et see aitab praktilistel teadmistel jõuda kõigi töötajateni ning neile õppimiseks sobival ajal.

E-kursuse lektor:

E-kursuse lektor Toivo Niiberg on töötanud õpetaja ja õppejõuna erinevates koolides ja kõrgkoolides 43 aastat. Praegu pensionärina töötab poole koormusega Maarja külaõpetaja-nõustajana. Oma elus on kõige rohkem õppinud ja täiendanud ennast prühholoogias ning seda kokku 13 aastat. On lõpetanud 6 kõrgkooli. Omantanud teadus magistrikraade psühholoogias, loodusteadustes ja aianduses. Tema sulest on ilmunud 98 trükist, millest 6 on luulekogud. On Eesti Ajakirjanike Liidu, Eesti Humoristide Liidu ja Eesti Koolipsüholoogide Seltsi liige. 

Tähtsamad autasud: Eesti Luuleliidu Luulekevade laureaat, 1987; Eesti luuleliidu KuldseKaselehe laureaat, 1992; Maalehe parim aasta kaastöötaja, Maalehe Oskarilaureaa, 1998; Tallinna Ülikooi Avatud Ülikooli aastaõppejõud, 2008; Räpina Aianduskooli aumärk, kauaaegse tulemusliki töö eest, 2009; Põlvamaa Aastakoolitaja, 2013.