Micromot+

468.00

Miks “Micromot+”? 

Enesejuhtimise ja- arenguga seonduvad teemad on muutunud kaasajal  populaarseks. Kahjuks eeldame ekslikult, et muudatused isiku käitumises võiksid toimuda nö üleöö. Et midagi teadlikult muuta, vajame teadmisi ning järjepidevust.

Muudatused nõuavad aega ja kordust. Mõistes inimese käitumist mõjutavaid tegureid, osates teadlikult suunata fookust, olles elurõõmsad ja tegusad nii TÖÖL kui ERAELUS, oleme energilisemad ja tunneme rahulolu.

Jagamaks teadmisi erinevatest inimese käitumist mõjutavates faktoritest, oleme loonud koos Ülli Kukumägiga 12 kuulise programmi. Iga kalendrikuu avaneb üks video vastavalt teemade järjestusele, mille käigus saad süveneda erinevatesse teemadesse, mis otseselt mõjutavad inimese käitumis- ja mõttemustreid. 

VAATA VIDEOID ENDALE SOBIVAL AJAL JA SOBIVAS KOHAS!

VÕIMALIK ON TASUDA KUNI NELJAS OSAS (tasudes neljal esimesel järjestikusel kuul). Kirjuta ylle@meaningfultalks.eu, kui soovid tasuda mitmes osas.

Kategooria:

Kirjeldus

KUU 1: Kuidas töö- ja eraelu üksteist otseselt mōjutavad? Peamised inimlikud vajadused, mille ignoreerimine tekitab mentaalset stressi. Stressitaluvus – kui palju on liiga palju? Läbipõlemise fenomen.  Mida teha olles sattunud tupikusse? Lahenduskeskne versus probleemikeskne mõtteviis.

KUU 2: Emotsioonid-suhtumised-tulemused. Baasemotsioonid. Mida võiksime teada emotsioonidest? Kuidas käitume erinevaid emotsioone kogedes? Kuidas teadlikult hallata emotsionaalseid reaktsioone?

KUU 3: Hirm ja ärevus. Hirmu olemus. Kuidas toime tulla ärevuse, teadmatuse ja hirmuga? Lihtsalt kasutatavad praktilised võtted erinevatest teraapiatest.

KUU 4: Meie “varjatud” ressursid. Omandatud uskumuste ja käitumismustrite, eelnevate kogemuste, jms mõju käitumisele. Kuidas tuvastada ning muuta piiravaid mõttemustreid?

KUU 5: Enesehinnangu olulisus. Miks usk endasse on oluline? Kuidas taastada kaotatud eneseusku? Miks süü- ja häbitunne elurõõmu pärsivad? Lähedaste mõju. Kuidas muuta negatiivset enesehinnangut?

KUU 6: Fookus-tulemus. Kuidas välised ja sisemised mõjufaktorid meid mõjutavad? Praktilised võtted tegutsemaks fokusseeritult.

KUU 7: Flow state ehk maksimaalse soorituse seisund. Mida näitavad teadusuuringud – mis flow`d toetab ja missugused tegurid selle saavutamist pärsivad?

KUU 8: Motivatsiooni psühholoogilised aspektid. Miks enesemotivatsioon võib osutuda komplitseerituks ning kuidas seda muuta? Enesemotivatsioon, kui mõtteviis.Kuidas luua uusi harjumusi saavutamaks soovitud tulemust.

KUU 9: Eesmärkide saavutamine. Miks uute ideede genereerimine võib osutuda keeruliseks? Kuidas mõelda “kastist välja” leidmaks uudseid lahendusi?

KUU 10: Süsteemne lähenemine kui edu faktor. Miks me ei saavuta eesmärke? Realistliku tegevuskava komponendid ja ülesehitus.

KUU 11: Aja planeerimise kunst.Kuidas seada paika prioriteedid? Tulemuslik planeerimine. Kuidas kontrollida kontrollimatut?

KUU 12: Edu faktorid. Mille poolest erineb tipptegijate mõtteviis? Edukate käitumismustrid.

 

LEKTOR : Ülli Kukumägi on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, kes on õppinud nii psühholoogiat, lahenduskeskset lühiteraapiat, hüpnoteraapiat, jt teraapiaviise. Lisaks kehakeele dekodeerimist erinevate rahvusvaheliste ekspertide juures, s.h. Paul Ekman International Groupis ning olnud juhtimisteaduste doktorantuuris. Omab pikaajalist avaliku esinemise praktikat konverentsidel, seminaridel, televisioonis. Ülli klientide hulka kuuluvad nii Eesti era- kui riigiettevõtted, s.h. haiglad, koolid, pangad, omavalitsused, Päästeamet, TÜ Kliinikum, Töötukassa, jt. Vaata lektori kohta lähemalt www.bodylanguageacademy.ee

Kliendid Ülli koolitustest:

  • “Suurepärane ja äärmiselt huvitav lektor, keda võiks üha uuesti ja uuesti kuulata.”
  • “Väga laialdased teadmised ja ka oskus teadmisi edastada. Suurepärane koolitaja.”
  • “Humoorikas ja lihtne esitlus, mis täis tohutul hulgal teadmisi.”
  • “Üks parim lektor, keda olen kuulnud”.
  • “Aeg lausa lendas! Oleks soovinud veelgi pikemalt kuulata, kui vaid üks koolituspäev”.
  • “Lektor, kellega on rõõm koos töötada ja kes tunneb end suurepäraselt nii 400 kui 40 liikmelise auditooriumi ees seistes!”
  • “Olen korduvalt tema erinevaid loenguid kuulanud ja alati on midagi uut, mida leian!”