Lapse arenguetapid ja emotsionaalsed oskused

9.97

Kursuse sisu:

 • Videoloeng 1. osa: Arenguteooriad, bioökoloogiline ja sotsiaalkognitiivne teooria. Miks on aju kõige vingem lishas ja mis on traumajärv?
  Pikkus: 56 minutit ja 15 sekundit.
 • Videoloeng 2. osa: Sotsiaalsed- ja emotisonaalse oskused, miks neid vaja on?
  Pikkus: 1 tund, 47 minutit ja 25 sekundit.

Kirjeldus

Lagle Reinup

Lagle Reinup on magistrikraadiga psühholoog ning mänguterapeut, kes on lisaks täiendanud enda teadmisi kognitiiv–käitumisliku teraapia kursusel ning läbinud lahenduskeskse lühiteraapia koolituse. Enda magistritöös keskendus ta kiusamiskäitumisele, mis on tema jaoks üheks südamelähedasemaks teemaks. Laglele meeldib enda töös kombineerida erinevaid meetodeid ning ta peab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist väga oluliseks, olles lisaks ennast täiendanud ka Barcelonas, osaldes seal mängupõhise õpetamise ning draamaõppe kursusel. Lisaks on ta täiendanud ennast ka paljudel erinevatel lühematel koolitustel. Lagle on oma südameasjaks võtnud laste toetamise lasteaia- ja koolikeskkonnas.

Kursuse sisu:

 • Videoloeng 1. osa: Arenguteooriad, bioökoloogiline ja sotsiaalkognitiivne teooria. Miks on aju kõige vingem lishas ja mis on traumajärv?
  Pikkus: 56 minutit ja 15 sekundit.
 • Videoloeng 2. osa: Sotsiaalsed- ja emotisonaalse oskused, miks neid vaja on?
  Pikkus: 1 tund, 47 minutit ja 25 sekundit.