Järelkuulatav – Kuidas toetada ATH last koolis ja kodus?

39.00

Kestus 1-1,5 tundi

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on üks levinumaid psüühikahäired nii laste kui noorukite hulgas. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire mõjutab väga suurel määral nii lapse kui teda ümbritsevate inimeste elu.

VEEBISEMINARIL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
• Mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire?
• Kuidas toetada ATH-ga last koolis?
• Kuidas toetada ATH-ga last lasteaias?
• Mida pidada oluliseks koduses kasvatuses?
• Koostöö lapsevanema ja haridusasutuse vahel
• Enesehoid nii õpetaja kui lapsevanemana

 

 

 

Kirjeldus

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on üks levinumaid psüühikahäired nii laste kui noorukite hulgas. Väidetavalt esineb seda poistel sagedamini kui tüdrukutel. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire mõjutab väga suurel määral nii lapse kui teda ümbritsevate inimeste elu. Tihti kaasuvad aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ka muud probleemid, näiteks õpiraskused, ärevushäire või depressioon.

Koolitusel saad teada, mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, kuidas seda ära tunda ning mis häiret põhjustab. Koolitus annab praktilisi lähenemisviise, kuidas toetada ATH-ga last nii koolis kui lasteaias (rahupesa metoodika, meelerahu harjutused, õppe lihtsustamine jpm). Ühtlasi antakse soovitusi lapsevanemale (nt kindel päevakava, rutiinid jpm). Muuhulgas pööratakse tähelepanu koostöö ja enesehoiu olulisusele ATH-ga lapse toetamisel.

 

VEEBISEMINARIL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
• Mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire?
• Kuidas toetada ATH-ga last koolis?
• Kuidas toetada ATH-ga last lasteaias?
• Mida pidada oluliseks koduses kasvatuses?
• Koostöö lapsevanema ja haridusasutuse vahel
• Enesehoid nii õpetaja kui lapsevanemana

LEKTOR

Liina Selgis on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja eriala (MA). Erivajadustega lastega on Liina töötanud alates 2010.aastast. Ta on praktiseerinud nii tava- kui erikoolis,lasteaias ja erameditsiinis. Lisaks mitmekülgsetele erialastele koolitustele on Liina läbinud pereteraapia I astme väljaõppe ning täiendanud ennast erinevatel teadveloleku kursustel (Vaikuseminutite noorteprogramm “OMA” juhendaja väljaõpe, teadliku õpetaja kursus, enesekaastunne jpm). Praegusel hetkel töötab Liina kohalikus omavalitsuses tugispetsialistide meeskonnas, on tugiteenuste koordinaator ning teeb koostööd erinevate organisatsioonidega pakkudes eripedagoogilist nõustamist ja koolitusi.