“Kuidas toetada noore ettevõtlikust ja algatusvõimet?”

23.00

Kirjeldus

Meaningful Talks korraldas koostöös Haridus- ja Noorteameti programmiga Edu ja Tegu TASUTA veebiseminari noorte ettevõtlikkuse teemal.

Veebiseminaril esinesid:

 • Erika Veide – Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu üldhariduse koordinaator.
 • Ott Väli – Sihtasutuse Õpilasmalev juhataja.
 • Erika Tafenau – Tallinna Rahumäe Põhikooli klassiõpetaja ja ettevõtlusõppe huviringi juhendaja.

Vestleme allolevatel teemadel:

MEID ÜMBRITESEVA ÜHISKONNA MÕJU LASTE/ NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISELE

 • Räägime stigmatiseerimisest ja hinnangute andmise mõjust.
 • Mida toob endaga kaasa eeldamine?
 • Kuidas luua rohkem mõistmist?
 • Kas on olemas “õige” või „vale“ tegevuse viis?
 • Milline on haridussüsteemi ja kooli roll ning võimalused ettevõtlikkuse arendamisel?
 • Kuidas kogukond ja ühiskond saavad laste/noorte ettevõtlikkust toetada?

LAPSEVANEM – LAPSE POTENTSIAAL JA SELLE VÕIMESTAMINE

 • Räägime sellest, kuidas vanemate enda kogemused ja hirmud mõjutavad lapse ettevõtlikkust?
 • Kuidas märgata lapse nähtavaid ja varjatud huvisid-tugevusi, neid toetada ja julgustada ideid ellu viima?
 • Kuidas edendada algatusvõimet?
 • Kuidas toetada potentsiaali esile toomist?
 • Kuidas arendada teadlikult suhtlusoskust?
 • Kas jonnakad ja kangekaelsed löövad elus paremini läbi?

SUVINE TÖÖ, NOOR JA TÖÖANDJA

 • Mida ootab tööandja noorelt?
 • Mida noor ootab tööandjalt?
 • Milline on vanema roll lapse/noore töösuhte hoidmisel ja toetamisel?
 • Milline on raha roll suvetöös, ettevõtluses ja ettevõtlikkuses?
 • Erialased oskused vs pädevused ehk kuidas arendada meeskonnatööd ja suhtlusoskust?
 • Kuidas ideid leida, teostada ja lõpuni viia ning miks seda vaja on?