Minni Aia-Utsal ja Toivo Niiberg – Kuidas luua paremaid suhteid laste, lapsevanemate ja kolleegidega?

23.00

Kategooria:

Kirjeldus

Toivo Niiberg – Psühholoog ja õpetaja

Olen kokku töötanud õpetaja ja õppejõuna erinevates koolides ja kõrgkoolides43 aastat. Praegu olen pensionil ja töötan poole koormusega Maarja Külasõpetaja-nõustajana. Oma elus olen kõige rohkem õppinud ja täiendanud ennastpsühholoogias ning seda kokku 13 aastat. Olen lõpetanud 5 kõrgkooli. Omanteadusmagistrikraade psühholoogias, loodusteadustes ja aianduses. Minu suleston ilmunud 98 trükist, millest 6 on luulekogud. Olen Eesti Ajakirjanike Liidu,Eesti Humoristide Liidu ja Eesti Koolipsühholoogide Seltsi liige. Tähtsamadautasud: Eesti Luuleliidu Luulekevade laureaat, 1987; Eesti luuleliidu KuldseKaselehe laureaat, 1992; Maalehe parim aasta kaastöötaja, Maalehe Oskarilaureaat, 1998; Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli aastaõppejõud, 2008; RäpinaAianduskooli aumärk, kauaaegse tulemusliku töö eest, 2009; Põlvamaa Aastakoolitaja, 2013.

Minni Aia-Utsal – Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog

Õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja õpetab TÜ haridusteaduste instituudis tulevasi õpetajaid ja sotsiaalpedagooge. Koolitab koostöös Viking Securityga haridusasutuste töötajaid agressiivse käitumisega toimetuleku osas ning Tervise Arengu Instituudiga VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat. Minni südameasjaks on, et koolis töötavad spetsialistid kasutaksid enda töös enam tõenduspõhiseid metoodikaid ja tugineksid õpetamisel, kasvatamisel teadusele.

Konverentsil saad vastused küsimustele:

  • Kuidas anda endast maksimum?
  • Suuta eristada olulist ebaolulisest?
  • Kuidas hoida alles motivatsioon nii endas kui õpilases?
  • Kuidas teha koostööd õpetajate ja lapsevanematega?