Tiina Seeman – Kuidas olla tööandjana töötaja suhtes toetav ja innustav?(Proekspert AS näitel)

23.00

Kategooria:

Kirjeldus

Tiina Seeman – Proekpert AS kultuuri ja inimeste valdkonna eestvedaja

Tiina on Proeksperdis kultuuri ja inimeste valdkonna eestvedaja. Enne Proeksperti tööle minekut on ta juhtinud suuri IT tiime keset muutlikke aegu ning kokkuvõtvalt saabki öelda, et tema huviks on komplekssete muutuste tegemine ning probleemide lahendamine. Praeguseks on ta oma fookuse pööranud organisatsiooni ja inimeste poole ning tegeleb sellega, et tekitada keskkond, kus inimeste ja organisatsiooni vahel oleks sümbiootiline suhe, mille tulemusena kõigil on võimalik areneda ja kasvada. Proekspert on toote- ja tarkvaraarenduse ettevõte, mis on lisaks huvitavate digitaalsete lahenduste loomisele kõlapinda leidnud ka oma ülemustevaba juhtimismudeli ning inimkeskse kultuuri poolest.

Konverentsil saad vastused küsimustele:

  • Kuidas anda tööandjale hea sõnum enda vajadustest?
  • Kuidas on leida kooskõla, et tekiks win-win?
  • Kuidas innustada töötajad iseenda jaoks aega leidma?