Veebiseminar Triin Ullaga “Miks käitumine on raske?”

23.00

LÜHIKIRJELDUS

Veebiseminar 11.10.2022

Kell 18.00

Kestus 1 tund

Loengu käigus saad vastuse järgmistele küsimustele:

  • Kuidas küpseb pidurduse (ja ümberlülituse) süsteem ajus?
  • Miks on pidurduse ja ümberlülituse süsteemi arendamine oluline?
  • Mis on ja millest koosneb eneseregulatsioon?
  • Kuidas eneseregulatsiooni oskus mõjutab käitumist?
  • Millest koosnevad sotsiaalsed oskused?
  • Mis on ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) ja kuidas seda paremini mõista?
  • Millised on olulised sotsiaalsed oskused väikelapseeas ja kuidas neid arendada?
  • Millised on olulised sotsiaalsed oskused teismeeas ja kuidas neid arendada?

 

ÜHEKORDSE VAATAMISE PILET ON 23 EUR

Pileti ostuga saad kahenädalase järelvaatamise õiguse, et seminari endale sobival hetkel järelvaadata.

Olemasolevad kogukonna liikmed saavad seminari vaadata siin: https://meaningfultalks.eu/dev/dev/tvk

 

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Veebiseminar 11.10.2022

Kell 18.00

Kestus 1 tund

 

Lapse käitumise mõistmine võib olla väga keeruline. Minu laps reageerib justkui üle, “plahvatab” ja ütleb teistele midagi halvasti või ei mõtle, mida ütleb. Peas tekib küsimus: “Miks ta küll peab niimoodi käituma?”.

Lapse käitumise vastused peituvad tema ajus ja aju arendamises vastavalt lapse vanusele. Hea on see, et kui midagi on jäänud tähelepanuta, on võimalik nende teemadega täna teadlikult tegelema hakata. Ühe põhjusena mõjutavad suuresti lapse käitumist sotsiaalsed faktorid – lapsel ei ole suhtlemiseks ja eakohaseks käitumiseks piisavalt oskusi ega kogemusi. Suisa eeldatakse, et lapsed peavad ise õppima olukordadega toime tulema ja nad peavad ise omavahel asjad ära lahendama. Sellega antakse vastutus, mida laps ei oska kanda ja lapsel kasvab ebamõsitlik stress. Olukordade lahendamisel vajab laps alati lapsevanema ja õpetaja suunavaid sõnu. Kui probleemid esinevad, siis tavaliselt ei ole ka lapsega tegelevatel täiskasvanutel piisavalt teadmisi lapsele sotsiaalsete oskuste õpetamiseks, kuna nemad ei ole neid teadmisi saanud ning ei oska neid seetõttu edasi anda.

Lapse käitumisprobleemide jälgimine on oluline seetõttu, et teha kindlaks, kas miski viitab tõsisemale erivajadusele või on põhjused vaid sotsiaalsest tagapõhjast tingitud. Liialt kergekäeliselt kiputakse diagnoosi andma ja mitte sügavamale (peresuhted, lapse vajadused, suhted koolis) vaatama. Nendest otsustest sõltub ka, milliseid võtteid lapse käitumise toetamiseks tuleks kasutada. Kui laste käitumisprobleeme eiratakse, siis need eskaleeruvad ja siis on juba keerulisem seda protsessi tagasi pöörata.

Sellel veebiseminaril räägime teemadel, mis aitab lapsevanemal ja õpetajal paremini mõista lapse käitumise tagamaid ja aegsasti paremaid samme teha.

 

Triin Ulla endast:

Olen kahe lapse ema, endine õpetaja, täna töötan nooremlektorina TLÜ Haridusteaduste Instituudis ja olen haridusteaduste doktorant. Kuna ajalooõpetajaks suundusin peale psühholoogia (ja politoloogia) õppimist, olen alati vaadelnud kooli kui kohta, mis oma turvalisusega saaks olla ühiskonnas üks olulisemaid vaimse tervise ennetuse paiku. (Paraku see praktikas nii alati siiski pole). Tänu psühholoogia taustale ei olnud mul õpetajana koolis raske tegeleda laste käitumise, enesehinnangu või koostöö teemadega ja need teemad on jäänud minu suurteks lemmikuteks ka akadeemilises töös. Käitumine ja sellega seotud väljakutsed on teemad, mida olen jäänud edasi uurima ja õpetama, samuti on mul au olnud toetada õpetajaid üle Eesti VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika rakendamisel. Mulle meeldib siduda tänapäevane neuroteaduse teadmine sellega, mida laste puhul oma silmaga näen ja kõneleda sellest pigem lihtsalt ja selgelt, kui väga keeruliselt. Täna on missioon panustada läbi õpetajakoolituse järk-järgult sellesse, et õpilastel oleks koolis turvaline keskkond, mis nende vaimset tervist ei kahjusta, vaid hoopis positiivselt toetab ning et õpetajad tunneksid ennast eri olukordadega toimetulekul järjest enesetõhusamalt.

 

 

ÜHEKORDSE VAATAMISE PILET ON 23 EUR

Pileti ostuga saad kahenädalase järelvaatamise õiguse, et seminari endale sobival hetkel järelvaadata.

Olemasolevad kogukonna liikmed saavad seminari vaadata siin: https://meaningfultalks.eu/dev/dev/tvk